mládež

Poslaním a hlavnou úlohou MFK Žarnovica je všestranne podporovať rozvoj telesnej výchovy a športu ako celku so zameraním na futbal.