Vyhlásenie prezidenta MFK Žarnovica

22.05.2017

Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakoval za spoluprácu na fungovaní Mestského futbalového klubu v Žarnovici všetkým priaznivcom, funkcionárom, fanúšikom, sponzorom, rodičom detí, usporiadateľom, mestu Žarnovica, Centru voľného času v Žarnovici a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli v napredovaní a šírení dobrého mena futbalu v našom meste.

Za posledných cca 6 rokov sme postúpili do tretej najvyššej súťaži v Slovenskej republike. Je to veľmi pekná súťaž na také malé mestečko, ako Žarnovica je. Preto by sme si to mali vážiť a urobiť všetko preto, aby to tak aj zostalo. Problém je však v tom, že sponzorstvo zo strany žarnovických firiem a podnikateľov je prakticky nulové (výnimkou je firma Žarnovická - Energetická) a zo strany mesta je financovanie futbalového klubu už veľa rokov na rovnakej úrovni.

Keď odrátame poplatky za energie v areáli a budove, ktorá mimochodom patrí mestu a za ktoré musíme naspäť mestu platiť, tak nám zostane suma, ktorá absolútne nemôže stačiť na fungovanie klubu v tretej najvyššej súťaži v republike.

Preto sa obraciam na všetkých kompetentných, aby sa zamysleli nad tým, či nám vôbec záleží na ďalšom pôsobení vo vyššej súťaži, alebo budeme dobré meno Žarnovice vo futbale šíriť len v blízkom okolí.

Nemenej dôležité je zamyslieť sa aj nad našou mládežou. Svedomito sa staráme o prípravku, žiakov a dorast. Preventívne tak pôsobíme proti drogovej závislosti, záškoláctvu, obezite, závislosti na počítačových hrách a robíme všetko preto, aby vo svojom voľnom čase športovali a nemali čas na iné nekalé a pre mládež škodlivé aktivity.

Na záver by som chcel oznámiť, že ako prezident Mestského futbalového klubu v Žarnovici po sezóne 2016/2017 končím. Bude záležať len na tom, či v tejto neľahkej funkcii bude chcieť niekto pokračovať, aby futbal v našom meste napredoval ďalej. Ako sponzor v určitej sume budem prispievať aj naďalej, za predpokladu, že peniaze pôjdu na dobrú vec.

Ďakujem za pochopenie, športu zdar.

Michal Daniš, prezident futbalového klubu v Žarnovici.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu