Oznámenie prezidenta Mestského futbalového klubu Žarnovica

28.04.2019

V roku 2011 som prevzal vedenie Mestského futbalového klubu ako štatutárny zástupca. Od tohto okamihu sa snažím, aby klub fungoval, napredoval a šíril dobré meno nášho mesta, čo sa mi s mojimi dobrovoľnými spolupracovníkmi aj podarilo. Za cca 4 roky sme z posledného miesta V. ligy postúpili do III. najvyššej súťaže na Slovensku. V III. lige fungujeme už štyri roky a myslím si, že sa nám celkom darí. Je tu však problém: čím vyššia súťaž, tým vyššie náklady.

Na základnú existenciu, aby sme mohli fungovať, potrebujeme cca 60 000 eur na sezónu. Mesto nám dalo minulý rok 28 000 eur. Žarnovická energetická nám dáva každoročne 3 000 eur, za čo jej aj touto cestou ďakujem. Firma Teletandem GM nám dáva 4 000 eur. Získané 2% tvoria cca 1 500 eur. Za tie ďakujem hlavne bratom Cimrovcom. Za všetky ostatné, či už finančné, alebo materiálne dary tiež touto cestou ďakujem.

A teraz - na čo tie financie potrebujeme: na energie, hospodára, zberné faktúry SFZ, dopravu - čo sú úplne najnutnejšie náklady - spotrebujeme cca 30 000 eur. Ďalších cca 5 000 eur nám doslova zhltnú rôzne opravy, športové náradie, materiál na udržiavanie futbalového ihriska, čistiace prostriedky, atď. No a na odmeny hráčom a trénerom nám neostane nič. Na tretiu ligu treba už kvalitný hráčsky káder a ten niečo stojí. Doteraz som to zastrešoval sám, čo však ďalej nemienim.

Žiadam týmto o pomoc podnikateľské subjekty, ktoré sa na území nášho mesta nachádzajú a pôsobia v tejto oblasti, ak môžu nech nám pomôžu, veď sa staráme aj o deti a vnúčatá ich zamestnancov. Ak nám nikto do konca júna 2019 pomocnú ruku nepodá, ponúknem svoju funkciu niekomu inému (z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti ju ponúkam už tri roky). V tom prípade minimálne naše družstvo dospelých do budúcej sezóny neprihlásime a ak sa nenájde nový štatutár futbalového klubu, skončí aj mládežnícky futbal. To dúfam nikto z nás nechce, preto Vás prosím ešte raz o zamyslenie sa nad budúcnosťou futbalu v Žarnovici, na ktorý možno z dôvodu rýchleho chodu života, alebo nezáujmu o šport ako taký, zabúdame.

Veď predsa každý vie, že je lepšie športovať, ako sa túlať po uliciach, nebodaj sa čo len priblížiť k drogám.

Za finančnú pomoc Vám vieme ponúknuť reklamu na našich futbalových zápasoch formou billboardov, alebo nápismi na dresoch našich družstiev. Vieme, že to nie je veľa, ale inou formou sa odvďačiť nevieme. Pripomínam, že sponzorstvo si viete dať do nákladov.

V prípade záujmu o poskytnutie finančnej podpory prosíme kontaktovať a to buď telefonicky na telefónnom čísle 0903 804 485 pán Michal Daniš, alebo emailom na adrese: ratokopcak@gmail.com.

Športu zdar a futbalu zvlášť!

Michal Daniš - štatutárny zástupca Mestského futbalového klubu Žarnovica.

Zverejnené dňa 28. 4. 2019.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu