Poďakovanie

22.12.2017

Mestský futbalový klub Žarnovica vyjadruje Mestu Žarnovica poďakovanie za finančnú podporu v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. ZS2017075/PM.